Textproduktion/copy

Välskrivna texter blir lästa.

En bra text startar med en intressant rubrik som lockar till läsning. Den får inte avslöja allt utan hellre lova något som vi levererar längre ner i texten. Bra texter har flyt där rubrik, ingress, underrubriker och stycken samspelar och hakar i varandra som gör att läsaren fortsätter till punkt. För att lyckas måste vi väga varje ords rättighet att vara med. En tumregel för bra text är: Som avsändare vill man alltid berätta mer än vad målgruppen vill läsa.

Att skriva bra texter handlar dels om ett korrekt språk men kanske än mer om att hitta rätt tonalitet för budskapet och fånga det som engagerar er kundgrupp.

Vi arbetar dagligen med att skriva copy som samspelar med genomtänkt design och bilder för att uppnå högsta möjliga genomslagskraft.