Strategi/Koncept

Vad ska man prioritera?
Alla företag presterar bäst med en bra företagsidentitet som hjälper och stöttar målgruppen i sina beslut. En stor del av denna identitet är visuell. Er företagsidentitet behöver därför ett dokument som förklarar beståndsdelarna i en grafisk profil. Det underlättar då för kunderna att känna igen ert företag i de olika situationer ni möts oavsett om det är via ny hemsida, visitkort, e-post eller tryckta annonser, banners.