Sociala medier

Hitta ert samtalsämne
Sociala medier är en framstående kanal för att nå ut till många i en användarvänlig miljö. Vi hjälper företag med att ta fram intressant innehåll, publicering och annonsering mot önskad målgrupp. Oavsett vilken målsättning ni har med er annonsering hjälper vi er att hitta rätt kanal och sätt för att nå er målgrupp.

Vårt arbete startar med att vi skapar en plan för de kommande månaderna där målsättning och innehåll planeras. Sedan startar vårt arbete med kontinuerlig uppdatering och uppföljning av såväl resultat som era åsikter om vårt arbete.

Arbetsmetod för en lyckad digital synlighet

  • Val av kanal
  • Indelning av målgrupper och intressen
  • Planering av innehåll och budskap
  • Lanseringsplan
  • Produktion av bild och rörligt innehåll
  • Produktion av textinnehåll
  • Admin av inlägg/annonser
  • Uppföljning