Grafisk profil

Styrkan i ett visuellt uttryck
Alla företag presterar bäst med en bra företagsidentitet som hjälper och stöttar målgruppen i sina beslut. En stor del av denna identitet är visuell. Er företagsidentitet behöver därför ett dokument som förklarar beståndsdelarna i en grafisk profil. Med hjälp av detta regelverk kommer målgruppen att känna igen er i de olika situationer ni möts.

Vårt arbete startar med en nulägesanalys där vi går till grunden med vad ert företag står för och hur ni vill uppfattas av era kunder. Därefter sätter våra designers igång och tar fram förslag för hur er grafiska profil kan se ut, med logotype, färgpalett, tonalitet, typsnitt och stil. Ambitionsnivån avgör hur omfattade den grafiska profilen ska vara. Vanliga användningsområden är: Presentationsmall, korrespondensmaterial, annonser, kontorsmaterial, företagsbilar samt regler för hemsidan.