Filmproduktion

Alla älskar rörligt
Rörlig bild är ett underbart medie när allt klickar. Vi kan på förhand bestämma hur mottagaren ska uppfatta filmens innehåll. Filmens nackdel är att du som mottagare inte vet vad som väntar när du klickar på Play. Gillade filmer slår an på en känsla hos mottagaren.

På Basunera producerar vi manus och storyboard och skapar färdiga filmer, filmade eller animerade. Vi ser ett starkt ökande intresse för filmer som kan bli virala och leva sina egna liv på  sociala plattformar som ex Facebook, Instagram och Youtube. Här söker våra kunder en partner som är kreativ och som kan hitta kostnadseffektiva sätt att producera filmer som ersätter eller kompletterar vanliga statiska inlägg. Anledningen är att användarna älskar rörligt. Precis som vi.