Design

Affärsdesign
En lyckad design inom B2C påverkar målgruppens betalningsvilja. Hur du väcker en tanke och styr och leder en kund genom en köpprocess är avgörande för hur du kommer att lyckas.

Oavsett om vi gör design för produkter,  skärmar eller papper har vi samma process där vi läser på för att landa i ett eget formspråk. Bra design behöver  en prioriteringslista. Vem är hjälten? Vilka är stödjande element?

På Basunera erbjuder vi:
UX design
Förpackningsdesign
Design för print
Motion Graphics (2D)
Annons/bannerproduktion