Gissa Mindre

Tre marknadsexpertiser i samma tjänst

Vårt erbjudande handlar om att ta reda på vad era kunder tycker om er som företag och era produkter i förhållande till andra alternativ. Genom ett kreativt och särskiljande angreppssätt hjälper vi er därefter att flytta fram kunderna i köpprocessen. Avslutningsvis stöttar vi er att digitalt förvalta de nya affärsmöjligheterna så att ni når era uppsatta mål.

Gissa Mindre är ett erbjudande från tre fristående företag med lång erfarenhet inom respektive marknadsområde. Bakom samarbetet står reklambyrån Basunera, marknadsanalysföretaget Market Insight och digitaliseringskonsulten Delamaro.

Mät

Att mäta och skaffa insikter om hur era befintliga och blivande kunder tänker och agerar är en stor konkurrensfördel. Vi ser det som första steget mot en lyckad marknadsföring.

Nå fram

Att kommunicera på ett relevant och särskiljande sätt är viktigt ur både produkt och varumärkesperspektiv. Får vi jobba kreativt efter en marknadsundersökning når vi alltid målsättningarna.

Fånga digitalt

Nya digitala affärsmöjligheter bygger på att mäta och se vem som reagerar och agerar på det intresse vi skapar. Att sätta upp och mäta mot digitala mål får hjulen att börja snurra.