Avector

 

Bakgrund

Avector är specialiserade inom Proptech (property technology), där man i huvudsak fokuserar på tekniska lösningar kopplade till fastighetsbranschen. Alltid i nära dialog med näringslivet och med högsta prioritet på användarvänlighet och kundnytta. Det innebär skräddarsydda lösningar som ger dig möjlighet att agera proaktivt och planera insatser, med stora besparingar i tid och resurser.

Utmaning
Avectors totala erbjudande landar in i en kombination av att leda kunden in i rätt systemstöd tillsammans med konsultation i hur man ska skaffa sig insikter om fastigheter eller annan produktion. En inte alltid lätt kombination att kortfattat förklara för sin mottagare.

Lösning
På Avectos nya hemsida pratar vi inte system utan låter besökaren själv hitta och välja sina ingångar till fördjupning genom att dela upp informationen i flera steg. Som en motvikt till de system och plattformar är det viktigt att lyfta fram kompetensen i sin personal via bilder. Företaget har starka case vilket blir en fortlöpande uppgift att bygga fram.

Resultat
Sidan är nylanserad där målet för nya sidan är:
Bra summering av företagets erbjudande.
Tydlig indelning av affärsområden.
Effektiv ur SEO perspektiv.
Succesivt ge besökaren ingångar till fördjupning.
Ett långt förstabesök på sidan är ofta signifikativt för en bra och genomarbetad B2B hemsida.

Besök Avector.com