blog image

ÄNGELHOLMS FLYGPLATS

BAKGRUND

Ängelholm Helsingborg Airport är Sveriges enda privatägda flygplats. Härifrån kan du resa inrikes men även utrikes med charter. Flygplatsens hemsida har som uppgift att informera resenärer om avgångar och ankomster, utbud och service på flygplatsen och marknadsföra de resmål som går att nå från flygplatsen.

UPPDRAG

Ängelholm Helsingborg Airport önskade en ny hemsida. Hemsidan skulle lyfta flygplatsens kommunikation med ett moderna utseende, det var viktigt att den skulle fungera optimalt på mobilen och vara sökmotoroptimerad. Hemsidans uppgift är också att fungera som en säljkanal för flygplatsen, både internt men också för externa parter.

SÅ GJORDE VI

Vi tog fram en design som skulle fungera lika bra mobilt som på en desktop. Vi ville att besökaren ska mötas av ett inspirerande och informativt innehåll. Förutom tidtabellen som har en central roll på sidan så lyfte vi också fram annan viktig information som resenären behöver och som är viktigt för flygplatsen ur ett säljperspektiv, som t.ex. parkering och konferens. Inspiration från resmålen lyftes fram för att hjälpa till att marknadsföra de olika avgångarna, likaså fick flygplatsens miljöarbete en mer inspirerande layout för att locka till mer läsningen än tidigare.

RESULTAT

“Det känns riktigt bra med den nya hemsida! Vi har fått en responsiv sida som är användarvänlig. Extra plus att vi även kommer kunna arbeta för att få bra synlighet på Google. Vi ser på spänning fram emot de möjligheter som vår nya sida ger oss”, -Evelina Johnsson, tf affärsutvecklare på Ängelholm Helsingborg Airport. port.