MÄT EFFEKTEN

För att mäta effekten av sin marknadsföring måste man ha väldigt klart för sig vad man vill mäta och varför. Hur ska det mätas? Vilka mätpunkter ska sättas och hur ofta ska vi mäta? Den data vi samlar in, kan vi hantera den och kan vi jämföra den?

Att mäta kort- eller långsiktigt

Ska man t.ex. mäta kampanjen på hur den ökar försäljningssiffrorna under tiden som kampanjen pågår, eller ska man mäta dess långsiktiga effekt och kanske också samlade effekt. D.v.s. hur mycket ökar kampanjen, för en enskild produkt, försäljningen av övriga produkter, besök till hemsidan och har den stärkande effekt på varumärket över tid?

 

Varför ska vi mäta?

Det är viktigt att veta vad man vill veta och varför, innan man sätter igång att mäta genom att samla in data. Kan vi jämföra den data vi samlar in, kan vi jämföra korrekt för att se skillnaden, kan vi mäta över tid och göra flera mätningar – enskilda mätningar visar t.ex. inte tendenser och trender.

 

4 mätpunkter:

  • Kännedom – känner marknaden till oss?
  • Attityd – vad känner de till om oss?
  • Intention – vad tänker de göra?
  • Beteende – vad gör de?

Varumärkesmätning

Några bra saker att tänka på för att mäta effekten av marknadsföring är att kontinuerligt göra varumärkesundersökningar. Hur påverkar vår marknadsföring (inte bara varumärksebyggande kampanjer) kännedomen om vårt varumärke? Känner vår målgrupp till oss, känner de till oss av rätt anledning, vad har de för attityd gentemot oss, har kunden för avsikt att välja oss och till slut, vad visar försäljningssiffrorna – har de handlat hos oss och hur många handlar hos oss?

 

Mät Basuneras effekt

När du jobbar med Basunera är det viktigt att du reflekterar över detta. Bara genom att mäta vår insats på ett rättvist sätt kan du avgöra om vi gör ett bra jobb. Det kan därför vara klokt att avsätta en del av marknadsbudgeten för möjligheten att mäta den långsiktiga effekten.