UTVECKLINGSMODELLEN SOM VERKLIGEN FUNGERAR

BAKGRUND

Hungerprojektet är en ideell organisation som arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom genom att väcka lokal entreprenörsanda. Social mobilisering, jämställdhet och samarbete med lokala myndigheter är de tre grundkomponenterna som ligger till grund för arbetet, liksom att alla lösningar är lokala och sker med lokalt anställda eller volontärer. Hungerprojektet driver program i Afrika, Latinamerika och Asien.

SÅ GJORDE VI

Basunera har sedan fyra år producerat totalt fyra olika filmer. De två första filmerna har varit animerade och fokuserade på att förklara Hungerprojektets mission och modell. Under februari 2015 följde vi med Hungerprojektet på en resa till Etiopien för att där fånga de på andra sidan modellen. De som under 5-8 år får se sina liv förändras till det bättre. Genom kunskap i hur man bäst brukar sin jord, utbildar sina barn eller hur man bäst förvaltar ett microlån och samtidigt får befintliga normer och traditioner att inse att kvinnor är bäst lämpade att hantera dessa frågor.

UPPDRAG

Att vara en organisation som hjälper till att skapa samhällen som och som lyfter 1.000 tals individer till en ny plattorm av levnadsstandard kan vara komplext att kommunicera? Hungerprojektet använder Basunera för att genom film och därmed känslor berätta om sin verksamhet, sin modell och berättelser från verkligheten som bevisar att modellen verkligen fungerar. Basunera jobbar Pro Bono vilket innebär att vi bjuder på vår tid, kunskap och energi till Hungerprojektet.

RESULTAT

Vi är väldigt stolta och nyper oss fortfarande i armen när vi inser att våra filmer bidragit till att sprida kunskap och därmed en stor summa insamlade pengar som kommit mottagarna till stor nytta. Att få se och på riktigt känna effekten på plats är både gripande och frustrerade genom att vi vill hjälpa ännu fler familjer till en rimlig levnadsstandard.

Basunera Kommunikations- och Reklambyrå
Drottninggatan 3
252 21 Helsingborg
042 400 04 10
info@basunera.com

Följ oss på sociala medier
  

Senaste projekten

___

Grafisk Identitet

Kåseberga Café & Bistro


print

OV Helsingborg


film

Wiklund Trading


print

Trotto digitaliserar hästsporten

Trotto


digitalt

Kol öppnar i Malmö

Kol & Cocktails Malmö


digitalt

Escape Travel


digitalt

Hemsida

Bara Vara


digitalt

Reklamfilmer

Finnlines


film